205Forretress

Forretress 01

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng lẻ, dán tất cả các phần khi hoàn thành. Phần vỏ hơi phức tạp, nên dùng pdo khi làm.
Cao: 15.8 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Forretress 02

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng lẻ, dán tất cả các phần khi hoàn thành.
Cao: 13.0 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).