206Dunsparce

Dunsparce 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng và đóng ở chóp đuôi. Dán các cánh và gai dưới miệng khi đến số thứ tự.
Cao: 7.3 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.