207Gligar

Gligar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 6.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gligar 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi. Cần đế để có thể đứng được.
Cao: 30.0 cm Rộng: 26.0 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).