208Steelix

Steelix 01

Hướng dẫn: Làm đầu và từng đoạn thân riêng lẽ. Sau đó, bạn có thể tự do tạo dáng cho nó.
Cao: 20.0 cm Rộng: 31.9 cm Sâu: 29.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Steelix 01

Hướng dẫn: Làm đầu và từng đoạn thân riêng lẽ. Sau đó, bạn có thể tự do tạo dáng cho nó.
Cao: 34.0 cm Rộng: 26.2 cm Sâu: 42.3 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini & Luis Enrique
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).