209Snubbull

Snubbull 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).