210Granbull

Granbull 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 15.7 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Granbull 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).