211Qwilfish

Qwilfish 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng bằng cách dán hai mặt đuôi vào.
Cao: 12.8 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Qwilfish 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, đuôi, gai và miệng. Đảm bảo có các gai dưới không sâu hơn phần đáy. Đóng bằng miếng phẳng hoặc miếng tròn. Cần một đồng xu bên trong để đứng.
Cao: 11.3 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).