212Scizor

Scizor 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Ngoài ra, có thể đặt vật nặng vào chân sau (hoặc móng vuốt) để giúp giữ thăng bằng.
Cao: 19.8 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scizor 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 26.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Scizor 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy thân. Tận dụng hai hân và tay phải tạo thành thế kiềng ba chân để đứng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 24.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).