213Shuckle

Shuckle 01

Hướng dẫn: Làm phần thân nên đóng ở vị trí hốc phía sau. Sau đó, làm đầu, tứ chi riêng lẽ và dán vào thân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shuckle 02

Hướng dẫn: Làm phần thân nên đóng ở vị trí hốc phía sau. Sau đó, làm đầu, tứ chi riêng lẽ và dán vào thân.
Cao: 16.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).