214Heracross

Heracross 01

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đóng ở chân.
Cao: 31.3 cm Rộng: 30.9 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 14 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Heracross 02

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đóng ở các đầu khớp tay, chân.
Cao: 24.0 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Heracross 01

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đóng ở chân. Nên đặt vật nặng trong chân để đứng vững.
Cao: 23.0 cm Rộng: 25.4 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).