215Sneasel

Sneasel 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống chân, dán cánh tay khi có thể. Đảm bảo giữ áp lực lên phần đuôi khi dán cho đến khi chúng khô. Thêm một vật nặng vào hai chân để giúp nó cân bằng.
Cao: 14.9 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sneasel 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 14.9 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.