216Teddiursa

Teddiursa 01

Hướng dẫn: Làm đầu, thân, chân riêng lẽ, đóng ở đáy mỗi bộ phận.
Cao: 20.0 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Teddiursa 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 10.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Teddiursa 03

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu, tai, xuống dần. Trước khi đóng đáy, hãy chắc chắn dán đều các chân vào phía trước để giúp ổn định mô hình.
Cao: 18.2 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).