217Ursaring

Ursaring 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 14.5 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ursaring 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ursaring 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 26.0 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 18.5cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.