218Slugma

Slugma 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slugma 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slugma 03

Hướng dẫn: Bắt đầu với đôi mắt, ngọn lửa, mặt và làm xung quanh nó. Bản thân các mắt được dán vào bề mặt của ngọn lửa, dọc theo các đường nối. Sau đó, tiếp tục làm xuống. Đóng ở đế.
Cao: 14.2cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).