219Magcargo

Magcargo 01

Hướng dẫn: Làm từ phần vỏ, đầu xuống thân, đóng ở đáy.
Cao: 14.4 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magcargo 02

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu, xuống dưới. Cẩn thận một chút với vỏ và điểm dán giữa vỏ và thân. Vỏ và thân là những phần riêng biệt và cần được đóng riêng ở các mặt phẳng. Đóng ở đáy.
Cao: 15.1 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magcargo 03

Hướng dẫn: Làm từ phần vỏ, đầu xuống thân, đóng ở đáy.
Cao: 22.0 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 25.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).