220Swinub

Swinub 01

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu và thân. Sau đó, dán các sợi lông nhọn xung quanh và hoàn thiện ở phần bụng. Xây dựng bàn chân nếu bạn muốn hoặc không.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon & PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Swinub 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).