221Piloswine

Piloswine 01

Hướng dẫn: Làm các phần đầu, tai, lông trên và lông dưới. Sau đó, kết nối chúng lại bằng các chi tiết khác của cơ thể. Đóng ở bụng. Nếu muốn có thể làm thêm các chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 22.4cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Piloswine 02

Hướng dẫn: Làm các phần đầu, tai, lông trên và lông dưới. Sau đó, kết nối chúng lại bằng các chi tiết khác của cơ thể. Đóng ở bụng. Nếu muốn có thể làm thêm các chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).