222Corsola

Corsola 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.6 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Corsola 02

Hướng dẫn: Làm phần thân, để lại phần bụng cuối cùng. Làm từng nhánh một và dán từng nhánh khi bạn làm xong. Sau đó, đóng ở bụng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Corsola 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Làm từng nhánh một và dán từng nhánh khi bạn làm xong. Sau đó, đóng ở bụng.
Cao: 14.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).