223Remoraid

Remoraid 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 24.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).