224Octillery

Octillery 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi & Paperbuff
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Octillery 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.6 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Octillery 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đỉnh chóp của một trong các xúc tu.
Cao: 17.0 cm Rộng: 19.4 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).