225Delibird

Delibird 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phần thân làm xuống xuống. Cẩn thận, có rất nhiều chi tiết gai góc nên hãy sử dụng pdo. Cuối cùng dán phần đầu vào thân, nó phải vừa khít với vai.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon & PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Delibird 02

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn trong video.
Cao: 19.5 cm Rộng: 14.9 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Delibird 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).