226Mantine

Mantine 01

Hướng dẫn: Ngoài trừ đuôi, các phần khác không cần gấp nếp. Đóng ở bụng.
Cao: 10.0 cm Rộng: 31.1 cm Sâu: 28.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi & Paperbuff
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mantine 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bụng dưới phía sau.
Cao: 11.0 cm Rộng: 35.1 cm Sâu: 31.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).