227Skarmory

Skarmory 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Phần thân đóng ở chi tiết giữa hai chân. Phần đuôi đóng ở chi tiết cong khuyết.
Cao: 22.2 cm Rộng: 38.9 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.