227Skarmory

Skarmory 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Phần thân đóng ở chi tiết giữa hai chân. Phần đuôi đóng ở chi tiết cong khuyết.
Cao: 22.2 cm Rộng: 38.9 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Skarmory 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu từ mỏ về sau, đóng ở cổ. Làm phần thân từ đuôi ngược về trước, đóng ở cổ. Sau đó, dán hay phần lại với nhau.
Cao: 22.0 cm Rộng: 28.5 cm Sâu: 23.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).