228Houndour

Houndour 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Houndour 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân.
Cao: 16.0 cm Rộng: 8.8 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).