229Houndoom

Houndoom 01

Hướng dẫn: Một mẹo thực sự quan trọng cho mô hình này là không dán chân cho đến giây phút cuối cùng. Bằng cách này bạn có thể đảm bảo rằng chúng bằng phẳng và mô hình sẽ đứng được. Ngoài những điều trên, hãy làm theo số thứ tự. Đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 39.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Houndoom 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 21.7 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 28.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Houndoom 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mặt cá chân. Nên dàn bốn bàn chân cùng lúc.
Cao: 33.0 cm Rộng: 32.7 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: EHDLL
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Houndoom 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 22.0 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Houndoom 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.3 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Houndoom 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 34.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Houndoom 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết giữa hai chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).