230Kingdra

Kingdra 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kingdra 02

Hướng dẫn: Làm theo các con số, cẩn thận với đầu và vây. Đóng ở đuôi. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 22.6 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kingdra 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 22.0 cm Rộng: 9.3 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).