231Phanpy

Phanpy 01

Hướng dẫn: Làm từ vòi, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 15.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Phanpy 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ vòi, đóng ở chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.