232Donphan

Donphan 01

Hướng dẫn: Làm từ vòi đến đuôi với phần giáp ở trên, sau đó làm phần thân từ đó xuống. Đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 12.4 cm Rộng: 23.3 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Donphan 02

Hướng dẫn: Làm từ voi đến đuôi, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 12.8 cm Rộng: 21.6 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Donphan 03

Hướng dẫn: Làm từ vòi đến đuôi, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 36.7 cm Sâu: 33.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).