233Porygon2

Porygon2 01

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở dưới miệng.
Cao: 25.0 cm Rộng: 35.8 cm Sâu: 35.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 2 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Porygon2 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.2 cm Sâu: 32.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).