234Stantler

Stantler 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu, tai, chân trước. Dán cổ và ngực. Sau đó, bạn có thể dán các chân trước trên ngực.
Tiếp tục làm phần thân sau, đóng ở vị trí tiếp giáp với đuôi. Sau đó, làm đuôi, gạc rồi dán vào.
Cao: 18.3 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Stantler 02

Hướng dẫn: Làm từ gạc xuống, đóng ở đáy chân sau.
Cao: 26.0 cm Rộng: 21.6 cm Sâu: 8.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Stantler 03

Hướng dẫn: Làm từ gạc xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Paperick
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).