235Smeargle

Smeargle 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ khuôn mặt, sau đó đóng bằng phần chóp mũ. Đối với phần đuôi, bắt đầu từ chóp làm ngược vào thân. Làm cánh tay, sau đó là bàn chân dần lên trên thân, đóng ở cổ. Dán tay, chân và đuôi trước khi đóng ở sau gáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Smeargle 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở giữa hai chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).