237Hitmontop

Hitmontop 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Cần một đế để tạo dáng như hình.
Cao: 13.2 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hitmontop 02

Hướng dẫn: Làm từ phần mông xuống đỉnh đầu. Sau đó, dán chân và đuôi vào thân.
Cao: 24.0 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).