238Smoochum

Smoochum 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 14.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: JPOP
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Smoochum 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 17.0 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).