239Elekid

Elekid 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 18.7 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Elekid 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Làm từ đầu xuống, đóng ở dưới. Dán chân sau khi đóng phần thân.
Cao: 16.0 cm Rộng: 19.8 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.