240Magby

Magby 01

Hướng dẫn: Phần khó nhất là trên đầu, nên sử dụng PDO. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magby 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, làm đế để đỡ.
Cao: 20.5 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 4+3 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.