243Raikou

Raikou 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến lưng, xuống bàn chân. Thêm ‘những đám mây giông’ trước khi tiến quá xa, vì bạn sẽ cần áp lực bên trong để chúng ổn định. Khi làm phần đuôi, bạn có thể tùy chọn làm nó 2D hoặc 3D.
Cao: 18.5 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 35.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raikou 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống dưới, đóng ở bàn chân. Thêm ‘những đám mây giông’ trước khi tiến quá xa, vì bạn sẽ cần áp lực bên trong để chúng ổn định.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 40.7 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.