243Raikou

Raikou 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.5 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 35.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Raikou 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống dưới, đóng ở bàn chân. Thêm ‘những đám mây giông’ trước khi tiến quá xa, vì bạn sẽ cần áp lực bên trong để chúng ổn định.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 40.7 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).