244Entei

Entei 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 21.0 cm Rộng: 25.4 cm Sâu: 28.7 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Entei 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu, bờm, đám mây và thân dần xuống chân. Bàn chân làm ngược từ dưới lên. Đóng bằng cách nối bàn chân vào tại các vòng chân. Chú ý đảm bảo chân thăng bằng.
Cao: 25.0 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 39.4 cm
Số trang: 20 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).