245Suicune

Suicune 01

Hướng dẫn: Tải đế tại đây. Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 26.1 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 25.0 cm
Số trang: 8+3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Suicune 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy chân sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 31.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini & rafex17
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Suicune 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).