245Suicune

Suicune 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, dán mào, chân và mây khi có thể, để có thể tạo áp lực từ bên trong. Đóng ở phía sau.
Tải đế tại đây.
Cao: 26.1 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 25.0 cm
Số trang: 8+3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Suicune 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy chân sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 31.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini & rafex17
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Suicune 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.