246Larvitar

Larvitar 01

Hướng dẫn: Để làm phần đuôi, hãy bắt đầu từ đoạn giữa và đóng với gần thân. Bạn sẽ cần keo tốt để cố định phần đuôi vào thân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Larvitar 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ chiếc sừng. Cẩn thận với phần đuôi, đó là phần khó nhất. Đóng dưới chân. Xem thêm hướng dẫn trong pdo. Đặt vật nặng vào chân để giữ đứng.
Cao: 14.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Larvitar 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 8.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).