247Pupitar

Pupitar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 56.6 cm Rộng: 47.7 cm Sâu: 30.2 cm
Số trang: 26 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pupitar 02

Hướng dẫn: Làm mặt và phần thân riêng biệt, đồng thời gắn các đoạn thân trước khi dán với mặt.
Cao: 16.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pupitar 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.2 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).