248Tyranitar

Tyranitar 01

Hướng dẫn: Dán các gai vào thân ngay khi được chế tạo. Đối với trang cuối cùng, mảnh hình kim cương màu xanh lam là không cần thiết, vì nơi dán nó bị ẩn.
Cao: 20.1 cm Rộng: 17.5 cm Sâu: 32.2 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tyranitar 02

Hướng dẫn: Phần thân làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Phần chân làm từ dưới lên, đóng ở đùi. Sau đó, dán chân vào thân để hoàn thành.
Cao: 25.0 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 28.6 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Tyranitar 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi hoặc bàn chân.
Cao: 31.0 cm Rộng: 27.7 cm Sâu: 33.1 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.