249Lugia

Lugia 01

Hướng dẫn: Làm trừ trước ra sau, không cần đóng.
Cao: 5.7 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lugia 02

Hướng dẫn: Làm cánh hãy làm từ đầu cánh dần về thân. Phần thân làm từ đầu xuống, đóng ở chân hoặc đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 52.3 cm Sâu: 41.2 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lugia 03

Hướng dẫn: Chỉ in những phần cần thiết để làm (trang 2-10), không bao gồm trang cuối. Đảm bảo thực hiện các khớp của chân và cánh, vì chúng là những điểm yếu hơn của mẫu này (và có thể bị sụp đổ nếu không gia cố). 
Cao: 21.9 cm Rộng: 31.1 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS & Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lugia 04

Hướng dẫn: Chỉ in những phần cần thiết để làm (trang 2-10), không bao gồm trang cuối. Đảm bảo thực hiện các khớp của chân và cánh, vì chúng là những điểm yếu hơn của mẫu này (và có thể bị sụp đổ nếu không gia cố). 
Cao: 21.9 cm Rộng: 31.1 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS & Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lugia 05

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Phần cánh là từ ngoài dần về thân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 34.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.