249Lugia

Lugia 01

Hướng dẫn: Làm trừ trước ra sau, không cần đóng.
Cao: 5.7 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lugia 02

Hướng dẫn: Làm cánh hãy làm từ đầu cánh dần về thân. Phần thân làm từ đầu xuống, đóng ở chân hoặc đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 52.3 cm Sâu: 41.2 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lugia 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 21.9 cm Rộng: 31.1 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS & Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Lugia 04

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 21.9 cm Rộng: 31.1 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS & Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Lugia 05

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 34.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).