250Ho-Oh

Ho-Oh 01

Hướng dẫn: Làm từ mào xuống đuôi.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 3 Độ khó: 1 Tác giả: E-419
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ho-Oh 02

Hướng dẫn: Làm từ mào xuống, đóng ở vị trí tiếp giáp với đuôi.
Cao: 31.0 cm Rộng: 34.8 cm Sâu: 29.9 cm
Số trang: 20 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.