250Ho-Oh

Ho-Oh 01

Hướng dẫn: Làm từ mào xuống đuôi.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 3 Độ khó: 1 Tác giả: E-419
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ho-Oh 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 31.0 cm Rộng: 34.8 cm Sâu: 29.9 cm
Số trang: 20 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).