251Celebi

Celebi 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 17.0/35.0/61.0 cm Rộng: 11.3/23.2/40.4 cm Sâu: 14.0/28.8/50.1 cm
Số trang: 3/8/21 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Celebi 02

Hướng dẫn: Mô hình được chia thành hai phần: đầu và thân. Phần đầu làm từ mặt và đóng ở trên cùng. Phần thân làm từ chân và đóng ở cổ.
Cao: 22.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).