253Grovyle

Grovyle 01

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu xuống. Lá là thiết kế 2D.
Cao: 21.0 cm Rộng: 25.3 cm Sâu: 26.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grovyle 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Dán lá khi có thể. Đóng dưới chân.
Cao: 17.2 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grovyle 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 18.9 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 19.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).