254Sceptile

Sceptile 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán đuôi trước chân, đóng dưới chân.
Khi làm bàn tay, hãy dán các ngón bên ngoài trước dần vào ngón giữa, đóng ở đầu ngón giữa. Dán các “hạt” màu vàng trước khi đóng mô hình để dễ dàng chỉnh sửa nếu cần. Đặt một vật nặng vào bụng để giữ thăng bằng.
Cao: 12.3 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sceptile 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Sceptile 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 28.0 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 36.7 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).