255Torchic

Torchic 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Torchic 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 13.0 cm Rộng: 6.8 cm Sâu: 8.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).