257Blaziken

Blaziken 01

Hướng dẫn: Đọc kĩ hướng dẫn trong pdo.
Cao: 24.1 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 15.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blaziken 02

Hướng dẫn: Làm từ tóc ngược về đầu, xuống tay, thân, chân. Đặt một vật nặng vào chân trái để giúp giữ thăng bằng. Đóng ở chân phải.
Cao: 19.9 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blaziken 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Blaziken 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.8 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Blaziken 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 24.0 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).