258Mudkip

Mudkip 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: vây, mào, mang, sau đó đến đầu, chân trước, thân trên, đuôi và đóng lại ở một trong các bàn chân phía sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 16.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: PMF & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mudkip 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 24.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)