259Marshtomp

Marshtomp 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 18.7 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 10.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Everton11
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Marshtomp 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).